Hakkımızda

Biz Kimiz?

Av. Şenol ÖZTÜRK, Av. Serkan GÜNEL ve Av. Dilek Handan SÜMER tarafından kurulan ÖZTÜRK/GÜNEL/SÜMER Hukuk Bürosu, müvekkillerine kaliteli, etkin ve hızlı çözümler sunmaya odaklanan butik bir hukuk bürosudur.

 

Merkezi İstanbul’da bulunan büromuz, gayrimenkul ve inşaat, bankacılık ve finans, ilaç ve sağlık, enerji, hızlı tüketim ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ticari şirketler ile bireysel girişimcilere, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere özel, verimli, ticari odaklı ve yüksek kaliteli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır.

 

ÖZTÜRK/GÜNEL/SÜMER Hukuk Bürosu, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Enerji Hukuku, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku olduğu gibi Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Genel Şirketler ve Sözleşme Hukuku, Veri Koruma ve Gizlilik Hukuku alanlarında geniş bir uzmanlığa sahip deneyimli ekibiyle müvekkillerine güvenilir hukuk hizmeti sunmakta, hukuki sorunlarını en hızlı ve verimli şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

 

Uzun yıllara dayanan bilgi, birikim ve tecrübe ile birleştirdiğimiz yenilikçi ve dinamik iş anlayışımızla müvekkillerimizin haklarını güvenilir biçimde korumayı, bu bağlamda müvekkillerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedeflemekteyiz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ne Üzerine Çalışıyoruz?

ÖZTÜRK/GÜNEL/SÜMER Hukuk Bürosu, ağırlıklı olarak aşağıdaki alanlarda odaklanmış deneyimli ekibi, akademik ve teknik danışmanları ile hukukun tüm alanlarında yasal destek sağlamaktadır.

Uyuşmazlık Çözümü / Dava ve Tahkim
İş Hukuku
Genel Şirketler ve Sözleşme Hukuku
Ceza Hukuku
Enerji Hukuku
Veri Koruma ve Gizlilik Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
İnternet Hukuku
Bilişim Hukuku
İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
Sağlık Hukuku
Basın ve Medya Hukuku
Vergi Hukuku
Uyuşmazlık Çözümü / Dava ve Tahkim

Uyuşmazlığın ve riskin değerlendirilmesi ve hukuki görüş verilmesi ile başlayan süreçte önceliğimiz uyuşmazlıkların uzlaşma ile çözümlenmesidir. Bu kapsamda, yasal yollara başvurmadan önce uyuşmazlıkların uzlaşma ile çözümünü sağlamaya çalışarak bu konuda müvekkillerimize işlevsel bir destek sunmaktayız.

 

Özel Hukuk, İdare ve Vergi Hukuku, Ceza Hukuku gibi farklı alanlardaki tüm uyuşmazlıkların çözümünde dava takibi, tahkim ve arabuluculuk hizmeti vermekteyiz. Her dava özelinde ayrı bir değerlendirme içeren bu süreçte hedefimiz; yargılama sürecinin en etkin ve hızlı biçimde sonuçlanmasını sağlamaktır.

İş Hukuku

Farklı alanlarında hizmet veren ve farklı sektörlerden müvekkillerimize çalışma hayatı ve ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık vermekte, bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında yerine getirilmesi gereken prensip ve kuralların doğru ve dengeli uygulanması, prosedürlerin yasal düzene uygun olarak yerine getirilmesi, personel politikalarının geliştirilmesi, çalışma hayatının Türk Hukuku mevzuatı ve uygulamaları göz önünde bulundurularak yürütülmesi, güncel mevzuat ve/veya içtihat değişiklikleri hususunda müvekkillerinin bilgilendirilmesi, değişikliklerin uygulamaya geçirilecek şekilde planlanması konularında hukuki destek sağlamaktayız. Bu çerçevede verdiğimiz hizmetler arasında; iş sözleşmelerinin oluşturulması, incelenmesi, tadili, işçi-işveren ilişkisi kapsamındaki şirket iç işleyişini düzenleyen yönetmelikler, prosedürler gibi kuralları içeren metinlerin oluşturulması ve denetlenmesi, işçi ya da işveren temelli uyuşmazlık ve davalarda müvekkilin temsil edilmesi, dava hazırlık süreçlerinin yürütülmesi, arabuluculuk sürecinde müvekkilin temsil edilmesi de yer almaktadır.

Genel Şirketler ve Sözleşme Hukuku

Büromuz Şirketler Hukuku alanında müvekkillerine geniş bir kapsamda hukuki destek sağlamaktadır. Anonim ve limited şirketler başta olmak üzere, şirket, şube, adi ortaklık, ortak girişim,ticari işletme ve irtibat bürosu kuruluşları, birleşme, bölünme, tür değiştirme, devir ve tasfiye, sermaye artırımı ve azaltımı, hisse devri işlemlerinin yürütülmesi, şirket esas sözleşme ve tadil metinleri ile imza sirkülerlerinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesi, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli işlemlerinde destek verilmesi, hukuki durum analiz raporlaması (DueDiligence), haksız rekabetin  önlenmesi ve tüketici mevzuatı çerçevesinde hukuki danışmanlık, bu kapsamda verdiğimiz hizmetler arasında yer almaktadır.

 

Sözleşme Hukuku alanında uzun yıllara dayanan geniş bir bilgi, birikim ve tecrübe ile Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerde önceliğimiz taraflar arasındaki ilişkinin niteliğini doğru belirlemek, hukuki risk analizini yaparak ileride doğabilecek uyuşmazlıkları önlemektir.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler arasında her türlü ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sulh görüşmelerinin yürütülmesi ve davalarda Müvekkillerimizin temsili yer almaktadır.

 

In addition, as Ozturk & Gunel & Sumer Law and Consultancy, we provide legal support to our clients regarding the preparation of draft contracts, revision of contracts and for disputes arising from the violations of contractual obligations.

Ceza Hukuku

Danışmanlık verdiğimiz şirket yönetici ve çalışanlarının yanında, bireysel olarak büromuza başvuran ve hayatın çeşitli alanlarında Ceza Hukukunun yargılama alanına giren sorunlarla karşı karşıya kalan müvekkillerimize; gerek müşteki/şikayetçi vekilliği gerekse şüpheli ve sanık müdafiliği alanında, soruşturma aşamasından dava aşamasına, dava sonucuna itiraz ve temyiz aşamalarından gerektiği zamanlarda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularına kadar istenen sonucun alınabilmesi adına gereken tüm hukuki destek etkin bir şekilde sağlanmaktadır. Ceza Hukuku alanına giren bir sorunla karşı karşıya kalan kişilerin yüksek bir kaygıyla karşılaştığı göz önüne alındığında yoğun dava tecrübesine sahip kadromuzla büromuz, müvekkillere baştan itibaren başvuru konusuyla ilgili süreci her türlü olasılık ve karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları ile şeffaf bir şekilde anlatmakta ve bu kaygının büromuza devredilerek müvekkillerimizin normal hayat akışına devam etmesini amaçlamaktadır.

Enerji Hukuku

Dünya’nın önde gelen enerji ürünleri üreticisi olan müvekkillerimize Enerji Hukuku düzenlemeleri ve uygulamaları kapsamında danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri sunmaktayız. EPDK mevzuatından kaynaklanan değişikliklerin bildirilmesi, değişikliklerin şirket işleyişine regüle edilmesi ve sorunların giderilmesi, lisans, ruhsat başvurularının yapılması, madeni yağ alımı, satımı ve üretimi işlemleri Enerji Hukuku alanında verdiğimiz hukuki destek arasında yer almaktadır.

Veri Koruma ve Gizlilik Hukuku

Büromuz, farklı sektörlerden müvekkillerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum sürecini yürütmekte, uyumun tamamlanması sonrası sürekliliği sağlamak üzere danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzman ekibimiz, akademik ve teknik danışmanlarımızla birlikte kişisel veri faaliyetlerinin incelenmesi ve departman bazında envanter hazırlığı, hukuki metinlerin kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması, güncellenmesi, tüm sözleşme ve metinlerin kanun ve ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması, kişisel veri saklama ve imha politikalarının hazırlanması hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda, devamlılığı sağlayacak ekiplere eğitimler vermekte, ulusal ve uluslararası gelişmeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarını yakından takip ederek müvekkillerimize güncel bilgileri aktarmakta, süreçte karşılaşılan hukuki sorunlara çözümler sunmakta, gerektiği durumlarda müvekkillerimizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde temsil etmekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki hizmetlerimiz, marka, patent, tasarım, telif hakları başta olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsamakta olup bu alanda uzman ve tecrübeli bir ekip tarafından yürütülmektedir. Müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarının korunması, fikri mülkiyet hakları ve buna bağlı haksız rekabet halleri ile ilgili her türlü hukuk ve ceza davası süreçlerinde müvekkillerimizin temsil edilmesi, hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

 

En geniş kapsamda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra lisans, devir, üretim, geliştirme, alım, satım, dağıtım, yapım sözleşmeleri dahil olmak üzere bu alanda her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, revizyonu ve müzakere edilmesi hususlarında da müvekkillerimize hukuki destek veriyoruz.

 

Fikri Mülkiyet Hukuku alanında müvekkillerimizin ihtiyaç duyacağı hizmetleri işbirliği içerisinde bulunduğumuz hukuk ve tescil büroları ile diğer ülkelerde de etkin biçimde sağlamaktayız.

İnternet Hukuku

Bilişim ve Teknoloji Hukuku ana bilim dalının en temel alt dalı olan İnternet Hukuku alanında, bu kapsamda en geniş perspektifi içeren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile getirilen kavramları ve yenilikleri takip etmekteyiz. İnternet ortamındaki internet aktörlerinin hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğunu ilgilendiren, internet ortamındaki içeriğe erişimin engellenmesi, içeriğin kaldırılması gibi usuli konuları yakından takip etmekte ve bu hususlarda hizmet ve destek sunmaktayız.

Bilişim Hukuku

Ekibimiz, gelişen teknolojiye son derece önem vermekte özellikle elektronik ticaret hukuku, elektronik para ve elektronik imza, bilişim suçları, internet hukuku ile ilgili yenilikleri, AB Direktifleri de dahil global gelişmeleri ve teknolojinin hukuka yansımalarını yakından takip etmektedir. Müvekkillerimize Bilişim Hukuku alanında hukuki danışmanlık sağlamakta, müvekkillerimizi gelişmelerle ilgili bilgilendirmekte, uyum süreçlerini yönetmekte, idari makamlar ve yargı mercileri önünde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Sektör konusundaki bilgimize dava konusundaki deneyimlerimizi de katarak bu sektördeki müvekkillerimize inşaat yapım, proje yönetim, FDIC, alt yüklenicilik dahil olmak üzere inşaat konusunda her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi konularında danışmanlık ve hukuki destek vermekteyiz.

 

Gayrimenkul Hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetler arasında tapu işlemleri, kiralama sözleşmeleri, ayni - şahsi hak tesisi sözleşmeleri, hukuki durum analizi ve raporunun hazırlanması (Duedilligence), gayrimenkul alım satım işlemleri, projelerin gayrimenkul mevzuatına ve çevre mevzuatına uygunluğunun kontrolü gibi hususlar da yer almaktadır.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku alanında uzman ekibimiz, mevzuatı ve uluslararası bildirgeleri yakından takip etmekte, hasta ve hekim haklarının karşılıklı korunmasına dayanan bir yaklaşım ile hasta, hekim, hastane arasında yaşanan uyuşmazlıklar, sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğabilecek sorumluluk davaları ve ceza davaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık desteği vermektedir.

Basın ve Medya Hukuku

Basın ve Medya Hukuku çerçevesinde müvekkillerimize internet medyası, görsel ve işitsel medya ve yazılı medyaya ilişkin Basın Kanunu ve RTÜK bünyesinde yükümlü olunan yayın ilkeleri çerçevesinde uyulması gerekenlere ve çıkan uyuşmazlıklara yönelik dava takibi, idari merciler nezdinde temsil gibi alanlarda hukuki destek sağlamaktayız.

Vergi Hukuku

Türk Hukuku mevzuatı ve yargı içtihatlarını değerlendirerek şirketlerin kurumlar vergisi, KDV, vergi suç ve cezaları gibi çeşitli uyuşmazlıklardan kaynaklanan vergi davalarının takibi, vergi incelemeleri, planlama ve yapılandırma sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti ve olası vergi incelemelerinin önüne geçilmesi adına gereken aksiyonların alınması gibi alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

EKİBİMİZ

Kimlerle Çalışıyoruz?

Av. Dilek Handan SÜMER

Kurucu Ortak

dilek.sumer@ogslegal.com | dilek.sumer@dhslegal.com

Uzmanlık Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku, İnşaat Hukuku, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 1986

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 1984

Diller

İngilizce

Av. Şenol Öztürk

Kurucu Ortak & Yönetici Ortak

ozturk@ozturkozen.com | senol.ozturk@ogslegal.com

Uzmanlık Alanları

Enerji Hukuku, Genel Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İnternet Hukuku, Veri Koruma ve Gizlilik Hukuku, Şirketler Hukuku, Arabuluculuk

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 2008

Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2011, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2007

Diller

İngilizce

Av. Serkan Günel

Kurucu Ortak & Yönetici Ortak

sgunel@ogslegal.com | sgunel@serkangunel.av.tr

Uzmanlık Alanları

Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Tazminat Hukuku, Basın Hukuku, Bilişim Hukuku

Baro Üyeliği

: İstanbul Barosu, 2008, Türk Ceza Hukuku Derneği (Denetleme Kurulu Üyesi-2014-)

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2010, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2008

Diller

İngilizce

Av. Dr. Nihan Koyuncu Aktaş

Ortak

koyuncu@ozturkozen.com | nihan.koyuncu@ogslegal.com

Uzmanlık Alanları

Sağlık Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku/p>

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 2012

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Doktora
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2014
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2010

Diller

İngilizce, Almanca

Av. Osman Gökalp Özen

Ortak

osman.ozen@ogslegal.com | osmangokalp@gmail.com

Uzmanlık Alanları

Ceza Hukuku, Vergi Hukuku

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 2008

Eğitim

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2008

Diller

İngilizce, Almanca

Av. Emra Köse

Kıdemli Avukat

emra.kose@ogslegal.com | emra.kose@ozturkozen.com

Uzmanlık Alanları

Enerji Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku,

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 2009

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, 2008

Diller

İngilizce

Av. Sevin Yayalar Kır

Kıdemli Avukat

sevin.yayalar@ogslegal.com

Uzmanlık Alanları

Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 2011

Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, 2010

Diller

İngilizce

Av. Cansu Doğru

Avukat

cansu.dogru@ozturkozen.com | cansu.dogru@ogslegal.com

Uzmanlık Alanları

İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 2015

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2014

Diller

İngilizce

Av. Berfu Dural

Avukat

 berfu.dural@ogslegal.com

Uzmanlık Alanları

 Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Çevre Hukuku, İş Hukuku

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu, 2015

Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2013

Diller

İngilizce

İletişim

Bize Ulaşın

İnönü Cad. No:43/8 Gümüşsuyu Beyoğlu Istanbul

 

Telefon:   +90212 242 72 42

Faks: +90212 242 72 43

E-posta: ogs@ogslegal.com